top of page

Testamentit & Edunvalvontavaltuutukset

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat määrämuotoisia tahdonilmaisuja, joiden sisältö määräytyy henkilön yksilöllisen tahdon mukaisesti. Testamentilla voi määrätä omaisuudestaan eli jäämistöstään kuoleman jälkeen.

Edunvalvontavaltuutuksella voi määrätä, kuka ja miten saa hoitaa asioita siltä varalta, että itse ei myöhemmin pystyisi asioitaan hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus on joustavampi ja kevyempi tapa järjestää asioiden hoito tulevaisuudessa kuin edunvalvojan määrääminen.  Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta erillisellä vahvistamisella sitten, kun valtuuttaja ei kykene enää hoitamaan omia asioitaan.

IMG_3537.JPG
IMG_8477_edited.jpg

Avioehtosopimukset

Aviopuolisoilla tai henkilöillä, jotka aikovat solmia avioliiton, on oikeus tehdä keskinäistä avio-oikeuttaan koskeva avioehtosopimus. Sopimuksen sisältö on yksilöllinen. Avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa, jotta se tulee päteväksi.

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus tulee toimittaa 3 kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perukirjassa luetteloidaan vainajan varat, velat ja kuolinpesän kulut sekä eloonjääneen puolison varat ja velat kuolinpäivän mukaisesti. Perunkirjoitusta varten tarvitaan mm. katkeamaton sukuselvitys perittävästä.

IMG_3061_edited.jpg

Ositus- ja perinnönjakokirjat

Ositus lesken ja kuolinpesän välillä tulee tehdä ennen perinnönjakoa. Perinnönjaon voi tehdä osittain tai kokonaan yhdellä kertaa. Määräaikoja ei laissa ole asetettu ja lähtökohtaisesti vallitsee muutoinkin sopimusvapaus.

Mikäli kuolinpesän osakkaana on alaikäinen tai vajaavaltainen, tarvitaan osapuolten välisille sopimuksille erillinen Digi- ja väestötietoviraston lupa ja usein myös edunvalvojalle ulkopuolinen sijainen. Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopimukseen, on kenellä tahansa osakkaista mahdollisuus hakea kuolinpesään ulkopuolinen pesänselvittäjä ja -jakaja, joka toimittaa osituksen ja perinnönjaon.

bottom of page